niedziela, 18 kwietnia
Tuszyn, PL
0°C

AKTUALNOŚCI

Nowość – zmiany w badaniach lekarskich

28 lutego 2019 Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rewolucyjne i wyczekiwane przez środowisko piłkarskie akty prawne wprowadzające zmiany w orzekaniu o zdolności do uprawiania sportu przez młodzież i dzieci do ukończenia 21 roku życia.

 

Podstawowe zmiany wynikające z załączonych dokumentów to:

  • badania dla zawodników mogą być przeprowadzane RAZ DO ROKU (w  miejsce dotychczasowego obowiązku przeprowadzania ich co pół roku),
  • prawo do wydawania orzeczeń przysługiwać będzie także LEKARZOM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (LEKARZE POZ).

 

W załączeniu wspomniane powyżej akty prawne:

  • Dz.U z 28.02.2019 poz. 395 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dn. 27.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badan lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 
  • Dz.U z 28.02.2019 poz. 396 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dn. 27.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21.a 23. rokiem życia

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia czyli od 1 marca 2019r.

Dodaj komentarz