WŁADZE KLUBU

ZARZĄD KLUBU MKS JAGIELLONIA TUSZYN

Obecny Zarząd klubu powołano na Walnym Zebraniu Zarządu w dniu 29 sierpnia 2018 r.

Prezes Zarządu
                    Robert Rzadkowski

Wiceprezesi
                    Adam Kosmala
                    Piotr Znojek

Sekretarz
                    Przemysław Leszczyński

Skarbnik
                    Marcin Znojek

Członkowie Zarządu 
                    Jarosław Fister
                    Grzegorz Wnorowski
                    Tomasz Smakowski
                    Tomasz Smykacz