POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych  (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw  informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co  przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.

Administrator danych
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest MKS JAGIELLONIA Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13, 95-080 Tuszyn.

Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez klub MKS JAGIELLONIA Tuszyn. Możesz to uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: klub@jagielloniatuszyn.pl
2) telefonicznie: 601392459

Cele i podstawy przetwarzania
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez MKS JAGIELLONIA Tuszyn we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski – czyli organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:
1) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:
1) przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym,
2) prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami oraz zajęciami sportowymi,
3) marketing bezpośredni związany z działalnością MKS JAGIELLONIA Tuszyn.

Odbiorcy danych
Odbiorcy to inne organizacje, którym MKS JAGIELLONIA Tuszyn może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich: 
1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA), 
3) PZPN, 
4) ubezpieczyciele, 
5) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
6) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
7) podmioty zewnętrzne wspierające MKS JAGIELLONIA Tuszyn w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z MKS JAGIELLONIA Tuszyn w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z MKS JAGIELLONIA Tuszyn, to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?
Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł prawidłowo funkcjonować w ramach polskich struktur piłkarskich.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W przypadkach wskazanego przekazania PZPN stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

I.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Twoje dane jest MKS JAGIELLONIA Tuszyn z siedzibą pod adresem ul. Poniatowskiego 13, 95-080 Tuszyn.

IV.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

V.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VI.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VII.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.