HISTORIA KLUBU

Miejski Klub Sportowy JAGIELLONIA Tuszyn

Nasz klub sportowy może pochwalić się bogatą historią oraz tradycją, która rozpoczęła się 1949 r. kiedy to powstał w Tuszynie Ludowy Zespół Sportowy, którego pierwszy Zarząd stanowili: Leon Kazor – Prezes, Józef Szczygieł –Wiceprezes, Józef Świerczyński i Antoni Zasada – Członkowie. Władze ustanowiły kolor zielony jako barwy klubowe. Ponieważ nazwa LZS Tuszyn nie była rozpoznawana przez mieszkańców rodzimego miasta do nazwy klubu nieformalnie dodawano człon „Leśni” jako odzwierciedlenie miejsca z którego klub się wywodził czyli dzielnicy Tuszyn-Las.

Z czasem klub przekształcił się w Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia”, dla którego w latach 1971-1972 zbudowano boisko do piłki nożnej w Tuszynie-Lesie. Pierwotnie boisko było bardzo skromne ale popularność klubu skłoniła ówczesne władze do jego rozbudowy. I tak w  1981 r. powstał stadion sportowy przy ul. Poniatowskiego 13. Dzięki wystarczającej przestrzeni stadion był jeszcze modernizowany i w ten sposób w 1994 roku zbudowano bieżnię a w kolejnych latach ziemny kort tenisowy. W owym czasie w klubie działały dwie sekcje: piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Pomimo gwałtownego rozwoju miasta związanego z istnieniem znanego w całym kraju bazaru klub MKS Jagiellonia w  latach 90 popadł w stan kryzysu organizacyjnego i finansowego. Wydawało się, że klub może bezpowrotnie zniknąć z mapy sportowej ale ostatecznie w 1996 roku doprowadzono do fuzji z łódzkim klubem „Orzeł”. Zaowocowało to najwyższym w historii sukcesem klubu – 6 miejscem w III lidze.

Niestety nie uzdrowiło to tuszyńskiego klubu i  w 2000 r. przestał istnieć MKS „Jagiellonia” a cały jego majątek wraz z piłkarską drużyną seniorów i dwiema drużynami młodzieżowymi przejął wpisany do rejestru 10 stycznia tegoż roku Miejski Klub Sportowy „2000 Tuszyn”. Jego siedziba znajdowała się przy ul. Poniatowskiego 13. Pierwszym Prezesem nowego klubu został wybrany Bogdan Kurowski. Ustanowiono również nowy wzór barw klubowych, które od tej pory miały być biało-zielone.

Na przestrzeni kolejnych lat w klubie dochodziło do wielu zmian personalnych a kolejne władze starały się kontynuować wieloletnie tradycje i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie klubu. Niestety zawirowania personalne oraz problemy finansowe spowodowały, że część członków założyło w 2013r. nowy klub MUKS Akademia Tuszyn.  W przestrzeni sportowej gminy zaczęły funkcjonować dwa kluby piłkarskie. Ten fakt tylko pogłębiał kryzys organizacyjny oraz podzielił społeczność sportową na dwa rywalizujące ze sobą obozy. 

Zmiana nastąpiła w 2018 roku, gdy w klubie władzę przejęłą grupa prawdziwych pasjonatów piłki nożnej. Jednym z pierwszych kroków było podjęcie negocjacji w celu połączenia obydwu klubów. Ostatecznie przy udziale i zaangażowaniu obydwu stowarzyszeń w dniu 05 września 2018 roku w wyniku połączenia powstaje nowe stowarzyszenie. Chcąc podkreślić znaczenie tego wydarzenia klub powraca do swojej historycznej nazwy Jagiellonia Tuszyn.

W obecnej chwili w klubie funkcjonują drużyny: seniorów, oldbojów oraz sekcje młodzieżowe. Władze klubu podejmują działania zmierzające do przywrócenia dobrego imienia środowiska związanego z piłką nożną w gminie Tuszyn.

Zarys historii
1949 – powstaje Ludowy Zespół Sportowy – “Leśni” Tuszyn,
1971 – nowa nazwa MKS Jagiellonia Tuszyn i budowa boiska w Tuszyn-Lesie, przy ul. Poniatowskiego
1996 – fuzja z Orłem Łódź
1997 – największy sukces w historii – 6. miejsce w III lidze
2000 – rozwiązanie klubu, w jego miejsce powstajeMKS 2000 Tuszyn
2018 – przy okazji połączenia dwóch klubów działających na terenie gminy Tuszyn – MKS 2000 Tuszyn i MUKS Akademia Tuszyn – nowe stowarzyszenie przywraca historyczną nazwę Jagiellonia Tuszyn.

 

Informacje o historii klubu pochodzą z książki „Tuszyn – od królewszczyzny do hiperbazaru” autorstwa K. Brzezińskiego 
i A. Gramsza oraz słownych przekazów byłych i obecnych członków klubu – serdecznie dziękujemy